NAIH határozat  Ügyszám: NAIH/2020/32/4, Előzmény: NAIH/2019/6885 – képfelvétel felhasználása- kivonat

Kérelmezett:Budapest VIII. kerületének önkormányzati képviselője és jelenlegi alpolgármestere

A Kérelmezett saját hivatalos (vagyis nem magáncélra használt) Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében olyan, a Kérelmezőt, valamint a Kérelmező kiskorú gyermekét ábrázoló fotót tett közzé, amelynek készítéséhez és közzétételéhez a Kérelmező nem járult hozzá.

Fentiek alapján a Kérelmező kérte a Hatóságot, hogy állapítsa meg személyes adatok jogellenes kezelésének tényét és szólítsa fel a Kérelmezettet a jogsértés megszüntetésére.

A vizsgált adatkezelés tekintetében a Kérelmezőt ábrázoló képfelvétel az általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 1. pontja alapján személyes adatnak, a képfelvétel készítése és Facebook közösségi oldalon történő közzététele az általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 2. pontja alapján adatkezelésnek, a Facebook-oldalt üzemeltető és kezelő Kérelmezett pedig az általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 7. pontja alapján adatkezelőnek minősül, tekintettel arra, hogy a személyes adatok (jelen esetben a Kérelmezőt ábrázoló képfelvétel) készítésének és közzétételének célját – nevezetesen a Kérelmező cselekményének, mint a Kérelmezett álláspontja szerint a közhatalom gyakorlása szempontjából közérdeklődére számot tartó eseménynek a választások tisztaságának és a választók kiegyensúlyozott tájékoztatásának biztosítása érdekében történő rögzítését és nyilvánosság elé tárását – a Kérelmezett határozta meg.

A Facebook-oldal tulajdonosának, jelen esetben a Kérelmezettnek, az adott oldalon zajló mindennemű tevékenység vonatkozásában – a Facebook használati szabályai szerint is elvben – kizárólagosan rendelkezni jogosult személyként egyértelműen fennáll az oldal használatával összefüggően megvalósított adatkezelésért való felelőssége.

A Kérelmező a képfelvétel készítésének és közzétételének idején egy 100%-ig önkormányzati tulajdonú, cégnek, a […] Zrt-nek (a továbbiakban: Társaság) volt az igazgatósági elnöke. A Kérelmező neve a képfelvétel készítésekor és közzétételekor közérdekből nyilvános adatnak minősült.

A Kérelmezett úgy nyilatkozott, hogy a képfelvétel készítésének és közzétételének célja a 2019. évi önkormányzati választási kampányban történt – a Kérelmezett véleménye szerint – jogsértő cselekmény (választási hirdetmény megsemmisítése) rögzítése és nyilvánosság elé tárása volt. A Kérelmezett álláspontja szerint, a Facebook-posztban a fényképfelvétel szerepeltetése egyáltalán nem mellékes, mivel az bizonyítja, hogy a posztban leírtak a valóságnak megfelelnek, így a felvétel garantálja, hogy a poszt állításai ne legyenek vitathatók.

Tekintettel arra, hogy az eljárás során nem került megfelelő jogalap igazolásra és az adatkezelés meghaladta a szükséges és arányos mértéket, a Hatóság megállapítja, hogy a Kérelmezett megsértette az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdését és az általános adatvédelmi rendelet 5. cikk (1) bekezdésében foglalt jogszerű adatkezelés, valamint a célhoz kötöttség és az adattakarékosság elvét is.