A magyar vállalkozások nehéz gazdasági helyzetét jól tükrözi, hogy irodánk egyre több megbízást kap fizetési meghagyásos eljárások, peres eljárások és felszámolási eljárások megindítására.

Szolgáltatásaink

  • Ügyvédi felszólító levél küldése
  • Részletfizetési megállapodások készítése
  • Fizetési meghagyásos eljárás során a képviselet ellátása
  • Peres eljárás során a képviselet ellátása
  • Felszámolási eljárás során a képviselet ellátása
  • Fedezetelvonó jogügyletek során perbeli képviselet ellátása
  • Végrehajtási eljárás során a képviselet ellátása