Milyen megjelölés részesülhet védjegyoltalomban?

Védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól, és

  • nem áll fenn a lajstromozásával szemben feltétlen kizáró ok (pl. megtévesztő kifejezés), vagy
  • viszonylagos kizáró ok (pl. korábban bejegyzett, a megjelöléssel azonos, vagy azzal összetéveszthető védjegy).

A védjegy területi és időbeli korlátja

A megjelölés csak azokban az országokban élvez oltalmat, amelyekben védjegyként lajstromozták. A nemzeti, az európai és a nemzetközi, illetve a legtöbb külföldi nemzeti védjegy érvényességi ideje 10 év, mely a jogosult kérésére további 10-10 éves időtartamokra korlátlan ideig megújítható.

Oltalomszerzés Magyarországon, külföldön

A jogosultnak mindenek előtt azt kell eldöntenie, hogy mely országokban kíván oltalmat szerezni. Ennek megfelelően bemutatjuk a nemzeti, európai és nemzetközi védjegybejelentések főbb jellemzőit.

Nemzeti védjegy

Amennyiben a bejelentő csak Magyarországon kíván gazdasági tevékenységet folytatni, úgy nemzeti védjegybejelentést ajánlott tenni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál.

EURÓPAI VÉDJEGY

Amennyiben a bejelentő Magyarországon kívül más EU tagállam(ok)ban (is) szeretne gazdasági tevékenységet folytatni, úgy célszerű lehet európai védjegybejelentést tenni.

Az európai védjegyrendszer előnye, hogy egyetlen bejelentéssel az Európai Unió összes tagállamának területére nézve védjegyoltalmat lehet szerezni. A bejelentést az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalnál (angol rövidítése: EUIPO) kell megtenni.

Az európai védjegy lajstromozására irányuló eljárás előnye továbbá, hogy a költségei kedvezőbbek, mintha valaki nemzeti vagy nemzetközi úton több tagállamban kívánná megszerezni az oltalmat.

Hátránya azonban, hogy a lajstromozás akadályát képezhetik az egyes országokban oltalmat élvező, Magyarországon akár nem is ismert korábbi elsőbbségű tagállami védjegyek.

Nemzetközi védjegy

Akár már a nemzeti/európai védjegybejelentéssel együtt, akár később, a védjegy lajstromozását követően is lehetőség van arra, hogy a nemzeti vagy az európai védjegyre alapítva nemzetközi védjegybejelentést tegyenek a Madridi rendszerben részes tagállamokat megjelölve.  A Madridi rendszerben résztvevő tagállamok listája itt érhető el.

A nemzetközi védjegybejelentés előnye, hogy a költségei kedvezőbbek és az eljárás egyszerűbb, mintha a bejelentő minden egyes országban külön-külön tenne nemzeti védjegybejelentést.

Áru- és szolgáltatási osztályok

Bármilyen típusú védjegybejelentés mellett is dönt az Ügyfél, mindig ki kell választani és meg kell jelölni azokat az árukat/szolgáltatásokat, amelyekre oltalmat kíván szerezni.  Az e célra kialakított Nizzai osztályozás itt érhető el. A megfelelő áru- szolgáltatási osztályok kiválasztásában segítséget nyújtunk Ügyfeleinknek.